MVO

Oog voor de wereld om ons heen

Duurzaamheid: een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Groen zijn we van binnen én van buiten.

Oog voor de wereld om ons heen

We willen duurzame producten aanbieden en bijdragen aan een goede afhandeling van e-waste. Ook onze bedrijfsvoering focust zich steeds meer op duurzaamheid. Dit doen we samen met onze zelfstandige ondernemers, leveranciers, medewerkers én onze klanten. Ook op het gebied van duurzame samenwerkingen willen we groene stappen maken en samenwerken met leveranciers die zich ook inzetten voor duurzaamheid. Dit kan de hele supply chain ten goede komen en de druk op grondstoffen verminderen. We volgen de nieuwste regelgeving en normen met betrekking tot duurzaamheid in de elektronicasector en zorg ervoor dat ons bedrijf aan deze normen voldoet.

Onze visie op duurzaamheid

Ons MVO-beleid is onderdeel van onze bedrijfsstrategie en wordt gedragen in ons ElectronicPartner GO Green team. Dit (internationale) team ontwikkelt het MVO-beleid, monitort de voortgang en zorgt voor een goede uitvoering.

Het MVO-huis van ElectronicPartner is opgesplitst in een aantal pijlers:

Pijler 1: goed werkgeverschap 
Gezonde, motiverende en veilige werkomstandigheden voor onze medewerkers; zowel op de zaak als thuis. We willen een goede werkgever zijn en onze medewerkers motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dit versterken we door een aanbod van diverse trainingstools om specifieke kernwaarden te ontwikkelen. ElectronicPartner streeft naar een diverse en evenwichtige samenstelling van haar medewerkersbestand en naar een inclusieve organisatie.

Pijler 2: verantwoorde producten 
Met de producten die we in de winkels en online aanbieden, hebben we een grote ketenverantwoordelijkheid. Het aanbieden én verkopen van energie-efficiënte en milieuvriendelijke producten is daarom onze tweede pijler. Producten met focus op een langere levensduur. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het verkleinen van de klimaatverandering en een zo min mogelijke belasting op mens en natuur veroorzaken.

Pijler 3: omgaan met e-waste  
Binnen onze branche speelt e-waste een grote rol. Onze aangesloten ondernemers zorgen voor recycling conform wet- en regelgeving in samenwerking met de juiste partijen op dit gebied. Wij zijn aangesloten bij Stichting OPEN. Deze stichting heeft als missie om namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke doelstellingen te behalen en ook op langere termijn de landelijke dekking van het collectieve inzamelsysteem te garanderen. We ondersteunen reparatie en upgrade mogelijkheden om de levensduur van elektronische apparaten te verlengen en stimuleren recyclage en hergebruik van materialen. Ook focus op en ondersteuning voor diverse terugnameprogramma’s voor elektronisch afval.

Pijler 4: transport 
Ons doel is om bij te dragen aan reductie van CO2-uitstoot door keuzes te maken voor logistieke dienstverleners die de juiste mix bewerkstelligen tussen ‘zo snel mogelijk’ en ‘zo milieuvriendelijk mogelijk’ leveren van goederen. In de toekomst wil ElectronicPartner haar wagenpark volledig duurzaam mobiliseren.

Over ons

De kracht van samenwerking

75+ EP:Formulewinkels
gevestigd in Nederland
350+ ondernemers
aangesloten in ons netwerk
85+ jaar actief
in de elektronica retail business
100+ leveranciers
werken nauw met ons samen
© ElectronicPartner 2024